Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία
KOSTIS CONSULTING

Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική επιχειρήσεων


  • Δημιουργούμε υπεραξία στις υπηρεσίες της επιχείρησης σας
  • Χρηματοοικονομικές προτάσεις σύμφωνα με τους στόχους σας
  • Σχεδιασμός - Οργάνωση για επιχειρηματική ευελιξία

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Γιατί
να μας επιλέξετε

Εμπειρία

Έχοντας διανύσει πολλά χρόνια στην αγορά έχουμε αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του σήμερα και του αύριο

Εμπιστοσύνη

Όλες μας οι συνεργασίες στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη. Έχουμε γίνει φίλοι με όλους μας τους πελάτες

Τεχνογνωσία

Επενδύουμε στη γνώση, ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις και την επικαιρότητα. Αναπτύσσουμε σύγχρονες μεθοδολογίες, αποκτούμε τα κατάλληλα εργαλεία

Οι υπηρεσίες μας

Η Kostis Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων καταβάλει συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Δείχνοντας σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη η εταιρεία μας καθιερώθηκε στη συνείδηση της κοινωνίας των επιχειρήσεων.


Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Eχουμε εγκρίσεις επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων της τοπικής αλλά και της ελληνικής αγοράς.


Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων για επιχειρησιακά σχέδια, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, άντληση επενδυτικων και δανειακών κεφαλαίων, μείωση λειτουργικών δαπανών.


Οργάνωση επιχειρήσεων

Eντοπίζουμε τους βασικούς τομείς βελτίωσης μίας επιχείρησης και αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.


Διαχείριση & Αξιολόγηση Έργων

Καθώς η πολυπλοκότητα των έργων και προγραμμάτων αυξάνεται, εμείς διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία στη διοίκηση, διαχείριση και αξιολόγηση σημαντικών προγραμμάτων και δράσεων εκσυγχρονισμού.

Κλείστε άμεσα ένα ραντεβού Επικοινωνία

Our social funpages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut aliqua.